TRIUMPH OF SPIRIT OVER MATTER

opera in 16 scenes, gebaseerd op een libretto van Johan ThielemansElsie and the director   Deze opera TRIUMPH OF SPIRIT OVER MATTER op libretto van Johan Thielemans werd geschreven in opdracht van Muziektheater Transparant in co-productie met De Munt en deSingel.
Dit werk werd gecreëerd in 2000 in het Luna Theater in Brussel door het Prometheus Ensemble onder leiding van Etienne Siebens.  
De bezetting bestaat uit 5 stemmen (sopraan, tenor, 2 baritons en bas) en een instrumentaal ensemble (fluit, klarinet, trompet, hoorn, trombone, piano, percussie, 2 violen,  altviool, cello en contrabas).

Het is een doorgecomponeerde opera bestaande uit 16 scènes die via zeer korte tussenspelen in elkaar overvloeien.
De muziek bezit een enorme stuwing ; alles evolueert zeer snel.  Dit in tegenstelling tot de oosters geïnspireerde, meditatieve composities die hieraan voorafgingen (o.a. de RAGAS). 

In dit werk maak ik een compilatie van compositietechnieken, o.a. seriële technieken en modaliteit, die ik gebruikte in enkele van mijn voorgaande werken. 
Verschillende ‘Leitmotive’ zijn een psychologische weergave van de karakters van de personages.

Synopsis van het verhaal ;

Beck is een kunstschilder zonder succes.  Hij lijdt honger.  Hij heeft zich nu geworpen op het project : dozen als ruïnes.  Zijn geliefde Elsie is vast besloten om deze kunstwerken aan de man te brengen.  Ze wendt zich hiervoor tot een oude geliefde, de directeur van een noodlijdende galerij.
Hij is niet opgewassen tegen haar avances en bezwijkt.  Al gelooft hij niet in het werk van de schilder, toch laat hij zich overhalen om met Beck in zee te gaan.
De ontmoeting tussen directeur en kunstenaar loopt slecht af. De kunstenaar slaat een model voor de nieuwe tentoonstelling aan diggelen. Elsie en Beck zitten weer helemaal aan de grond.
Ze hebben echter een noodplan.  Beck munt ook uit in het vervalsen van hedendaagse schilderijen.  Elsie besluit om ze aan de directeur te slijten.
Deze loopt in de val en beleeft een kortstondige triomf in de kunstwereld.
Maar de vervalsingen worden ontmaskerd.  De directeur is zijn gezag kwijt.  Beck moet naar de gevangenis.  Maar plots is hij beroemd.  Zijn dozen verkopen.  En iemand biedt geld voor de vervalsingen.
De laatste scène is een allegorie.  Alle personages zijn op zoek naar dat moeilijk vatbare : schoonheid.  Hun concrete levens zijn tragisch, belachelijk of zelfzuchtig : toch zijn het wegen naar de schoonheid.  Op het bezingen van de schoonheid eindigt het werk.

Uit het programmaboekje ;

Een hongerlijdende kunstenaar, een galerijhouder, een kunstcriticus, een vrouw  die uit liefde voor de eerstgenoemde bereid is de verlangens in te willigen van de twee anderen... De personages van Johan Thielemans en Wim Henderickx moeten slechts tot leven gewekt worden om ons een dolgedraaide wereld te doen doorkruisen waarin elk uiterste zijn tegenpool raakt : van artistieke integriteit tot cynisch mercantillisme, van authentiek genie tot koehandel in vervalsingen, van zelfopoffering tot minachting voor anderen.  Maar in het hart van eenieder ontmoeten zuiverheid en verdorvenheid elkaar, triomferen beurtelings de scheppingsdrang en de vernietigingsdrang.  Triumph of Spirit over Matter is niet zozeer een harde visie op de wereld van de hedendaagse kunst, maar veeleer een allegorie van een queeste die gedeeld wordt door alle protagonisten van dit verhaal, ongeacht de disparaatheid van de wegen die ze volgen doorheen de wisselende lotsbestemmingen van hun bestaan : de zoektocht naar schoonheid.
RECORDINGS

atr

 

SCENE 1 
opera in 16 scenes on a libretto by Johan Thielemans
Prometheus Ensemble, 
cond. Etienne Siebens
Elena Ferrari, soprano, 
Robin Adams, baritone, 
Eberhard Lorenz, tenor, 
Werner Van Mechelen, baritone,
Wilfried Van den Brande, bass

SCORE

Norsk Musikforlag (publisher)INSTRUMENTATION / EXTRA INFORMATION

opera in 16 scenes, based on a libretto by Johan Thielemans
(+/- 90’)
Commissioned by Music Theatre Transparant
5 singers (soprano, tenor, 2 baritones, bass)
Instrumentation: fl (+picc), cl (+sopr. sax ad lib) / tpt, hn, tbn / perc (1 pl.) /
pno (+synth) / vln1, vln2, vla, vlc, db
first performance : March 2000, De Muntschouwburg, Brussels
Prometheus Ensemble, cond. Etienne Siebens
Elena Ferrari, soprano, 
Robin Adams, baritone, 
Eberhard Lorenz, tenor, 
Werner Van Mechelen, baritone, 
Wilfried Van den Brande, bass

 RETROSPECTRE