RAGA III

voor altviool solo (en elektronica)Dit werk werd gebaseerd op het gelijknamige werk RAGA III voor altviool en orkest, geschreven in 1995 in opdracht van deFilharmonie. Het oorspronkelijke werk kadert in de RAGA cyclus, meerdere werken met de Indische raga als inspiratiebron.
In 2010 maakte Wim Henderickx een versie voor altviool en elektronica en in 2016 voor viola d'amore.

Voor RAGA III baseerde de componist zich op de shri-raga, een raga voor de middag die spiritualiteit en melancholie ademt. RAGA III is een westerse toenadering tot de klankwereld van de Indische viool, de sarangi. Er wordt door het gebruik van kwarttonen en micro-intervallen expliciet verwezen naar het Indische tonale systeem waarbij een octaaf wordt onderverdeeld in 22 ongelijke shruti. De essentie is echter de aangrijpende lyriek en de spirituele retoriek van de melodische lijnen. Op de HERMES-cd Disappearing in Light uit 2011 wordt het hele werk ondersteund door een vloeiend elektronisch bourdon, ontwikkeld door Wim Henderickx en Jorrit Tamminga.

In het langzame eerste deel, dat baadt in een sfeer van melancholie en spiritualiteit, met als suggererende termen ‘half awake - sad but spiritual’, stelt de altviool het basismateriaal voor. In het tweede en snelle deel, met als ondertitel ‘waving - lively with inner joy’, ontstaat een opbouw naar een grote climax (cadens), die onderbroken wordt door etherische intermezzi. De langzame coda, met als ondertitel ‘an evening prayer’, laat het werk eindigen in een rustgevend, bijna onwezenlijk slot.

 

Leo De Neve speelt Raga III voor altviool solo
RECORDINGS

cd Wim Henderickx  

Cd 'Disappearing in Light' 
With DISAPPEARING IN LIGHT , 
RAGA III and
THE FOUR ELEMENTS 
by Wim Henderickx
HERMESensemble, 
cond. Wim Henderickx (2011)
www.amazon.co.uk 

SCORE

Norsk Musikforlag (publisher)
INSTRUMENTATION / EXTRA INFORMATION

for viola solo (and electronics)
(+/- 15')
based on RAGA III for viola and orchestra
first performance on March 10, 2011 at de Kanaal in Wijnegem (BE)
by Marc Tooten (HERMESensemble)  
Jorrit Tamminga, electronicsRETROSPECTRE