MISSA BREVIS

voor mannen-, vrouwen- of gemengd koor (en elektronica)Missa Brevis is een deel van de multimedia productie Revelations, dat de indrukwekkende visioenen van de 13e-eeuwse dichteres en mystica Hadewijch d’Anvers (s.d.-1248) als uitgangspunt neemt.

Haar getuigenissen behoren tot de verbazingwekkendste teksten uit onze literatuurgeschiedenis. In de traditie van de middeleeuwse christelijke mystiek beschrijft Hadewijch in haar Visioenen een extatische liefdesrelatie met de goddelijke Ander; passie is hierbij het sleutelwoord.

Dit werk bevat 5 delen: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Halleluja.RECORDINGS

SCORE

Norsk Musikforlag (publisher)

INSTRUMENTATION / EXTRA INFORMATION

MISSA BREVIS (2017)
voor mannen-, vrouwen- of gemengd koor (en elektronica) (+/- 10')RETROSPECTRE